AVP Coaching, counselling , training &  begeleiding

Wie stil staat bij zijn groei, staat niet stil maar groeit

Hier vind je meer informatie

Huiselijk geweld


In 2020 gaf 8 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. Dit komt neer op 1,2 miljoen personen. Dat blijkt uit de prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld, uitgevoerd door het CBS. Bij het prevalentiecijfer van huiselijk geweld is verbale agressie niet meegeteld. Als verbale agressie mee zou worden geteld zou 33 procent slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Van seksueel geweld werd 11 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden slachtoffer. Dit zijn omgerekend 1,6 miljoen personen.

https://veiligthuis.nl/

Kindermishandeling


In 2017 zijn naar schatting in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland. Het gaat hierbij om kinderen waarbij professionals mishandeling hebben gesignaleerd.

Als professional houd ik me aan de regels van de overheid en maak ik gebruik van de wettelijke melding (wkkgz) wanneer dit nodig is wat betreft huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de volgende website kan je meer informatie vinden wat dit inhoud.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 


Tarieven :


Counselling per sessie van 1 uur:   € 65.--
Voor bedrijven                          :   op aanvraag
Supervisie (abvc collega's)        :   € 75,--