'Check je werkstress'

Ook in 2018 wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan werkdruk en werkstress. 

We spreken van werkdruk wanneer de eisen die het werk stelt aan een medewerker niet in balans zijn met en de mogelijkheden die een medewerker heeft om het werk goed uit te voeren (TNO, 2012). Een disbalans is altijd negatief. Het betekent dat het werk niet af komt, of dat de kwaliteit niet in orde is. Daar hebben zowel werkgevers als werknemers last van. Bovendien kan werkdruk, als het te lang aanhoudt, uitmonden in werkstress, met mogelijk uitval en verzuim als gevolg. 

 

Hoe moet met stress en psychosociale risico's worden omgegaan?
In de campagne wordt benadrukt dat psychosociale risico's op dezelfde stelselmatige manier kunnen worden beoordeeld en aangepakt als andere veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Het standaard risicobeoordelingsmodel en een participatieve benadering zijn ideaal om de risico's vast te stellen en het probleem aan te pakken:

 • In de eerste plaats, vaststellen wat de risico's zijn en wie eraan blootstaan.
  Managers en werknemers moeten zich bewust zijn van psychosociale risico's en vroegtijdige waarschuwingssignalen voor werkdruk en werkgerelateerde stress kunnen herkennen.
 • In de tweede plaats, de risico's evalueren en prioriteiten stellen.
  Beslissen welke risico's het meest zorgwekkend zijn en daarop het eerst focussen.
 • In de derde plaats, het plannen van preventieve acties en maatregelen.
  Er moet een plan worden geformuleerd om psychosociale risico's in de toekomst te voorkomen. Als risico's niet te vermijden zijn, moet worden bedacht hoe ze zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden.
 • In de vierde plaats, het plan uitvoeren.
  De te nemen maatregelen, de noodzakelijke middelen, de personen die bij de maatregelen worden betrokken en het tijdschema moeten worden bepaald.
 • Tot slot, de voortgang doorlopend volgen en evalueren.
  U dient bereid te zijn het plan te wijzigen naar aanleiding van de resultaten van de monitoring.
  Vergeet niet dat mensen verschillend kunnen reageren op gelijke omstandigheden. In uw beoordeling van de psychosociale risico's zou u rekening moeten houden met de mogelijkheden en behoeften van werknemers (bv. gelet op geslacht, leeftijd of ervaring).
Werkdruk en Werkstress

 

AvP-Coaching,Counselling,Training,Begeleiding-Vlaardingen,06-23905567,KvK 24427744  | info@avp-coaching.nl