Emmertje vol?!

Na een reorganisatie in een bedrijf verminderd vaak het aantal personeelsleden maar is het werk dat gedaan moet worden vaak er niet minder door geworden. Het gevolg is dat er taken "zweven" in het bedrijf en er soms onduidelijkheid ontstaat wie dit moet oppikken. Vaak zijn het de personen die geen nee durven te zeggen of bang zijn om ook hun baan te verliezen die dit toegeschoven krijgen of zelf op zich nemen. De werkdruk is in het bedrijf hoger en bij sommigen dus nog iets extremer. Wanneer een werknemer op het werk op zijn tenen loopt en in zijn thuissituatie niet voldoende kan ontladen loopt het emmertje vol. Het is belangrijk om dan aan de bel te trekken!

Als stresscounseller werk ik ook voor bedrijven. Tot voor kort was dit via een arbodienst en nu vanuit mijn eigen praktijk. Ik kom op afspraak in uw bedrijf of wanneer gewenst bij uitgevallen werknemers thuis. Samen werken we naar een oplossing om uw werknemers terug in hun kracht te brengen.

Ook in 2018 wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan werkdruk en werkstress. 

We spreken van werkdruk wanneer de eisen die het werk stelt aan een medewerker niet in balans zijn met en de mogelijkheden die een medewerker heeft om het werk goed uit te voeren (TNO, 2012). Een disbalans is altijd negatief. Het betekent dat het werk niet af komt, of dat de kwaliteit niet in orde is. Daar hebben zowel werkgevers als werknemers last van. Bovendien kan werkdruk, als het te lang aanhoudt, uitmonden in werkstress, met mogelijk uitval en verzuim als gevolg. 

 

Hoe moet met stress en psychosociale risico's worden omgegaan?
In de campagne wordt benadrukt dat psychosociale risico's op dezelfde stelselmatige manier kunnen worden beoordeeld en aangepakt als andere veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Het standaard risicobeoordelingsmodel en een participatieve benadering zijn ideaal om de risico's vast te stellen en het probleem aan te pakken:

 • In de eerste plaats, vaststellen wat de risico's zijn en wie eraan blootstaan.
  Managers en werknemers moeten zich bewust zijn van psychosociale risico's en vroegtijdige waarschuwingssignalen voor werkdruk en werkgerelateerde stress kunnen herkennen.
 • In de tweede plaats, de risico's evalueren en prioriteiten stellen.
  Beslissen welke risico's het meest zorgwekkend zijn en daarop het eerst focussen.
 • In de derde plaats, het plannen van preventieve acties en maatregelen.
  Er moet een plan worden geformuleerd om psychosociale risico's in de toekomst te voorkomen. Als risico's niet te vermijden zijn, moet worden bedacht hoe ze zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden.
 • In de vierde plaats, het plan uitvoeren.
  De te nemen maatregelen, de noodzakelijke middelen, de personen die bij de maatregelen worden betrokken en het tijdschema moeten worden bepaald.
 • Tot slot, de voortgang doorlopend volgen en evalueren.
  U dient bereid te zijn het plan te wijzigen naar aanleiding van de resultaten van de monitoring.
  Vergeet niet dat mensen verschillend kunnen reageren op gelijke omstandigheden. In uw beoordeling van de psychosociale risico's zou u rekening moeten houden met de mogelijkheden en behoeften van werknemers (bv. gelet op geslacht, leeftijd of ervaring).

Nieuwsgierig naar wat AVP voor u kan betekenen? Neem gerust contact met mij op.
Werkdruk en Werkstress

 

AvP-Coaching,Counselling,Training,Begeleiding-Vlaardingen,06-23905567,KvK 24427744  | info@avp-coaching.nl