AVG de nieuwe privacy regels 

Op 25 mei moet elk bedrijf voldoen aan de niet privacy regels. Ook AVP is hier behoorlijk mee in de weer geweest. Hieronder vind je een aantal linkjes waar in de privacyverklaring staat. Verder is de beveiliging van dossiers en de site geupdate met een veilligheidsslot. Zijn er toestemmingsformulieren gemaakt voor het delen van informatie aan derden en kan je op de site de algemenevoorwaarden terug vinden. 

 

 Nieuws voor counsellors van de ABvC

Vanaf mei 2014 is het voor de leden van de ABvC mogelijk om de aankomende verplichting van supervisie te volgen bij AVP. Anita van Pelt is geaccrediteerd door de TRA commissie van de ABvC om supervisie te geven. Dit kan zowel persoonlijk als via Skype. Voor meer informatie kan je me een mailtje sturen.

 

Tarieven en voorwaarden

Voor particulieren geldt bij individuele coaching & counseling een basistarief van 65 Euro per uur.  Een intakegesprek is gratis en vrijblijvend. Er is geen minimum of maximum aan sessies. Wel kunnen we samen een schatting maken.

Voor bedrijven gelden andere tarieven. Neem hiervoor contact met ons op.  Op alle overeengekomen diensten zijn de algemenevoorwaarden van AVP van kracht, tenzij anders overeengekomen. 

Als counsellor houd ik me aan een ethische code. Deze verplicht mij al het besprokene als beroepsgeheim te beschouwen tot zover dit valt onder de Nederlandse wetgeving. Ook wanneer het counsellingstraject vergoed wordt door bijvoorbeeld werkgever worden de gesprekken niet besproken zonder nadrukkelijke toestemming van jou. 

 

Vergoeding van de zorgverzekeraar?

Ik ben aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Daarnaast ben ik ingeschreven als Register Therapeut BCZ. In veel gevallen zal vanuit de aanvullende verzekering vergoeding mogelijk zijn voor wat betreft individuele counseling. Via deze link vind je een overzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het is goed om zelf navraag bij de verzekeraar te doen.

 

Meldcode huiselijk geweld

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/04/14/5-stappenkaart-meldcode

 

 

AVP - Algemene Voorwaarden Particulieren 01-11-2017.pdf
Download

 

privacyverklaring AVP Coaching.pdf
Download

cliëntfolder_scag_2_print_afloop_3mm.pdf
Download

 

 

 

 

AvP-Coaching,Counselling,Training,Begeleiding-Vlaardingen,06-23905567,KvK 24427744  | info@avp-coaching.nl